Zpět na stránku
 
 
 
 
 
 
aktualizováno 6.2.2013                                                                       


vyzařování antény V-WIN

pro představu při rozhodování jakou anténu si nainstalovat a co lze od ní očekávat jsou zde uvedeny příklady vyzařovacích diagramů
vyzařovací diagramy jsou důležité pro názornost, kterým směrem energií s konkrétní anténou vyzáříme, dalším důležitým prvkem je pak účinnost (ztrátovost) soustavy anténa + napaječ, aby jsme energii dodávanou z vysilače dostali do "vzduchu" podle vyzařovacího diagramu s co nejmenšími ztrátami

při rozhodování porovnejte vyzařovací diagramy antény Windom a klasického dipólu (ten jde udělat i ve variantě paralelních zářičů na více pásem) nebo např antény G5RV, pro provoz na vyšších pásmech pak s vertikálem nebo vertikálním dipólem nebo s anténou Triple Leg

 

anténa V-WIN kmitočet 7MHz, anténa 10m nad reálnou zemi, konec horizontálního zářiče ve výšce 5m nad zemí
 


anténa V-WIN kmitočet 14MHz, anténa 10m nad reálnou zemi, konec horizontálního zářiče ve výšce 5m nad zemí
 

 

anténa V-WIN kmitočet 28MHz, anténa 10m nad reálnou zemi, konec horizontálního zářiče ve výšce 5m nad zemí
 

 

z vyzařovacích diagramů a přizpůsobení je patrné, že jde o anténu velmi kompromisní, přesto však je pro mnohé jedinou možností, jak mít alespoň nějakou anténu, která bude schopná provozu na vícero pásmech.
Přes veškeré nedostatky a "hrůzostrašně" vypadající vyzařovací diagramy bylo při praktických zkouškách pracováno se 100W se stanicemi VK-ZL na pásmech 7 a 14MHz a to i v contestech.

ideálnějším řešením je použít vertikální zářič 6,7m a druhé rameno také 6,7m natažené šikmo do prostoru (tzv vertikální úhlový dipól), anténu napájet dvojlinkou a ladit tunerem
Tato technicky podstatně lepší varianta ale narážela na častý problém - nemožnost napájení dvojlinkou v místě montáže, proto vzniklo uvedené řešení - V-WIN anténa

na horizontálních diagramech je vidět velký vliv směru natažení horizontálního zářiče, nejvýraznější to je na pásmu 14MHz

v ideálním případě není nutné používat anténní tuner na pásmech (některém pásmu) 40-20-10m, v mých podmínkách instalace se to podařilo na pásmech 7 a 14MHz

u této antény si je třeba ještě uvědomit souvislost, že při provozu ladíme do rezonance soustavu anténa + koaxiální napaječ, který je tak zatížen velkým PSV, je tedy dobré, aby koax kabel byl kvalitní s dobrým dielektrikem a ne moc dlouhý, vznikají v něm nezanedbatelné ztráty (cca 15m RG-213 je rozumné) a nepoužívat moc velkých výkonů maximálně ! do 500W 

 

 

design a obsah OK5IM 2010-2011